• Leon Taurus
    Věříme, že žijeme ve výjimečné době.

Inovace jsou to, co mnohdy odlišuje úspěšné od neúspěšných. Ovšem ne vždy jsou řešení, která se nazývají inovativními, skutečně inovativní. Díky našim schopnostem a znalostem jsme schopni pomoci partnerům a zákazníkům s inovačním procesem nebo je provedeme procesem Řízení o inovačním partnerství dle Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Doby, kdy řešení dodával jeden dodavatel na klíč je u technologických a inovativních konceptů dávno pryč. Tak jako v IT realizují integrovaná a systémová řešení systémoví integrátoři, tak i Leon Taurus umí integrovat různá inovativní řešení od různých partnerů dohromady. Ať už se jedná o inovativní řešení v energetice, v dopravě, v digitálním vzdělávání, v sociálních a zdravotních službách nebo v oblasti bezpečnosti.

To jak budou jednotlivé firmy úspěšné i jak bude prosperovat celá naše společnost, je z velké míry dáno kvalitou vzdělávacího procesu v České republice. Zde vidíme svoji spoluzodpovědnost za realizaci potřebné změny. Je nejvyšší čas změnit „Rakousko – Uherský“ školní systém na moderní způsob celoživotního vzdělávání. Bez vzdělaných lidí schopných vidět věci z nadhledu a v souvislostech, žádné inovace vznikat nebudou.

Nejdemokratičtější business koncept v historii. Každý můžeme být příjemcem hodnot zdařilých projektů. Každý realizátor konceptu je zároveň i jeho příjemce. A každý občan by měl mít možnost tento koncept spoluvytvářet. Nejsme ti, kteří slibují zázraky. Jsme ti, kteří s vysokou mírou zodpovědnosti vysvětlují a následně i realizují ty nejlepší vize měst a regionů. A svojí zodpovědností chráníme vedení měst a regionů a jejich obyvatele a návštěvníky před chybami a nástrahami tak komplexních řešení.

Více informací

Kdo jsme?

Věříme, že žijeme ve výjimečné době.


V době inovací, odvážných myšlenek a smělých řešení. Díky spolupráci s vědeckými týmy, s významnými univerzitami, nadnárodními i čistě českými firmami, ale i s velmi zajímavými Start-upy, jsme schopni pomoci vymyslet, posoudit nebo rovnou zrealizovat skutečně inovativní řešení v různých oblastech.

Více informací

Partneři

Atos
ČEPS
ČVUT
Foxconn
Menestor
PKV
Praha
Sanssouci
TSK
Ústí nad Labem
Innogy
NANO Energies